De windluwe ligging van de Reede van Texel, gesitueerd tussen ’t Horntje en Den Helder, maakt Texel al eeuwen tot een pleisterplaats voor de internationale scheepvaart.

In de Gouden Eeuw was ‘de Reede’ een vaste anker- en bevoorradingslocatie voor de VOC-galjoenen en handelsschepen. Amper twee eeuwen later bouwde Napoleon er drie forten –een signaal dat de Texelse wateren strategische waarde hadden. 

De haven van ’t Horntje, ook wel 'NIOZ Haven' genoemd, werd in 1972 aangelegd en diende jarenlang als onderzoeks- en calamiteitenhaven. In 2013 werd de haven heringericht tot industriehaven. Sindsdien functioneert de haven, in 2016 omgedoopt tot Seaport Texel, als maritiem logistiek centrum voor offshore, industrie en ondernemers op Texel en de Wadden.

De Nederlandse zeeonderzoeksvloot heeft Seaport Texel als thuishaven.